«

»

apr 15

Möten, virus och mänskor, del 1137

– Jaså, sade han, du har en abo-adress för e-posten? Har du också studerat där?

Det fanns en gång för mycket, mycket länge sedan en televisionsapparat. I den TV:n visades ett program som producerats i Sverige. Där visades alldagliga valsituationer – t.ex. en man går på gatan, tar han av till vänster eller höger? – och tittarna fick rösta fram hur de ville ha det. Och så fick de se vad som då hände.

Det var ju kiva det, tyckte säkert någon.

Vi gör lika! Han som undrade om e-posten berättade att han efter studentexamen påbörjade studier i matematik. Men, sade han, han var helt enkelt alltför dum och alltför lat. Tid och pengar hade han nog men han begrep sig aldrig riktigt på siffrorna och han låg hellre och drog sig på morgonen än gick på föreläsning. Tentamina klarade han aldrig. Professorerna var entusiastiska och entusiasmerande, sade han – men är man dum så är man…

ALTERNATIV VERKLIGHET:

– Jag studerade matematik efter studenten, sade han. Men sedan gifte jag mig och fick ett intressant arbete. Dessutom var studierna inte inspirerande. Vi hade lärare som inte kunde sin sak, osv, osv. Det var synd, för jag tror att jag hade fallenhet för matematik.

Röstning: Vilket av dessa fall redogör för ett autentiskt möte?