«

»

jul 20

Möten, virus och mänskor, del 632

Den 20 juli 1982 var en av sommarens hetaste dagar. Först på kvällen, efteråt, kom regnet och åskan.

Man kan börja eller sluta en tideräkning när man vill. Man kunde börja år 40 idag. Fyrtio år är en lång tid, längre än en generation i historievetenskapen. Inget barn är fyrtio år.

Vid Kristi födelse vände sig historien kring sin axel. Mänskosläktets enskilda medlemmars historia står alla i förhållande till denna händelse. Då föddes också vårt hopp om återseende.

Men det finns de, som i hat och ondska förnekar detta. Tiden läker de anhörigas sår när en mänska dött. Men tiden läker inga sår utan river ständigt upp dem igen där hoppets evangelium medvetet förnekas och förtrampas.

Vem skriver jag om? Vad skriver jag för? För ånger och omvändelse.