«

»

apr 05

Möten, virus och mänskor, del 532

Det är Påsk på jorden.

Annandagens texter handlar om Emmausvandrarna och i dessa lärjungars efterföljd häpnar jag över ett långt samtal i telefon.

I Selma Lagerlöfs Jerusalem säger Ingemar Ingemarsson: ”(D)å man frågar någon till råds, då märker man själv vad som är rätt, ännu medan man frågar, då ser man på en gång vad man inte kunnat finna ut på hela tre år.”

När de samtalandes utgångspunkt är den samma – Ordet – och de moraliska avgörandena och ömsesidiga problemen likartade, då växer svaret fram av sig självt och uppenbarar sig till bådas förvåning nästan som en fristående entitet utanför och utöver frasutbytet.

Det är därför hon som hatar tiger så envist. Ett enda ord och hon måste konfronteras med hela sitt inre elände.