«

»

feb 11

Möten, virus och mänskor, del 479

Hon som verkar bo i bykstugan tror på pyttefnas. Hon tror att man kan inympa dessa ”mikrochips” (av någon anledning använder hon den engelska termen) i mänskor vid vaccination mot coronaviruset.

-Varför då? undrar jag.

Det vet vår tvätterska inte riktigt. Men det måste vara för att på något sätt underlätta världsherraväldet för de anonyma och ansiktslösa kretsar som vill överta sagda världsherravälde.

Hon frågar vad jag vet om Bilderberg, om frimurarna och om diverse andra sammanslutningar vilkas namn jag inte tidigare hört.

Jag finner mig till min egen överraskning försvara knäppskallarnas grundlagsfästa rätt att idka sin knäppskallighet var och hur de vill, utan att vara redovisningsskyldiga för sina samtal där inte lag och ordning kräver och förutsätter det.

Tvätterskan verkar inte helt övertygad. Hon är övertygad om att onda krafter i hemlighet planerar ett globalt maktövertagande.

-Och när, frågar jag henne, i historien har onda makter inte gjort det?

Märkligt nog tycks det historiska perspektiv jag anlägger lugna henne! Men vi är mänskor. Irrationella är både vår rädsla och vårt lugn.