«

»

nov 28

Möten, virus och mänskor, del 444

Det lät som papper under bilen.

Det lät som papper som rivs sönder, och så var Kurre död.

Jag hade ingen möjlighet att bromsa, det var i staden och farten var låg. Två bilar kom tätt efter mig och de massakrerade kanske den lilla kroppen ytterligare. Vem bryr sig om en ekorre?

Litet längre fram, mitt i tätorten, satte jag på varningsblinkers för att varna medtrafikanter för två hjortar mitt framför bilen. Ett stycke till: ytterligare en.

Flaggorna hänger på halv stång. Molnen hänger också lågt idag.

Vi går mot årets tyngsta tid, när det stora Sveket rör vid hjärtat, kanske stryper det till döds. Finns det ett liv efteråt? På jorden?