«

»

sep 16

Möten, virus och mänskor, del 400

Vad gör jag här?

Det är sent på kvällen.

Det strömmar högljudd ”musik” från någon högtalare.

Det är i Finland – inte är jag ju så långt hemifrån. Men här härskar andra språk. Engelska. Spanska?

Man saluför något slags mänskoföda. Vad det är och vad den kan innehålla, kan jag inte tolka.

Det finns ett slags apparater där man tydligen kan beställa dessa rätter – fastän apparaterna står alldeles vid disken. Troligen skall man också visa en mobiltelefon eller kanske ett bankkort på samma gång?

Vid bord – nej, det är diskar, där sitter/står några unga mänskor av varierande härkomst.

En klocka ringer ibland. Då kryssar någon över golvet och får en bricka med något. Hur systemet är upplagt lyckas jag inte utröna.

Vad gör jag här?

Och när hon äntligen kommer som bestämt denna mötesplats, blir vi nästan genast utkörda. Klockan är för mycket.

Das Unbehagen in der Kultur. Vi vantrivs i kulturen, ja, åtminstone jag.

Men utanför lyser månen precis som förut.