«

»

sep 17

Möten, virus och mänskor, del 401

Hon talar svenska med mig.

Han talar finska med mig.

Och samtalet förlöper utan problem, de är innehavare av ett café och de har inlett samtal med mig, den enda kunden just nu. Svenska talar jag med henne, finska med honom.

Så vänder han sig till henne. Och då är språket engelska!

Nog är det då märkligt att finnarna i vårt land inte kan lär sig urbefolkningens språk! De kom hit i ett sent skede från Ryssland eller det nuvarande Balticum och träffade sannolikt på samer och Närpesbor. Men hur mycket har de lärt sig på tusen år?

I stället införde de tvångsfinskan i våra skolor.

Det här säger jag till M., som kommer från Joensuu. Hon håller med!