«

»

jul 15

Möten, virus och mänskor, del 1205

Igår var det Frankrikes nationaldag.

Nationaldagen firas i Frankrike för att jag skall få tillfälle att demonstrera min lärdom.

Det heter nämligen: Aujourd’hui nous avons le quatorze Juillet, la fête nationale de France.

Den hyperkorrekta läsare som begär att få satsen omskriven i förfluten tid, vet inte vad han eller hon gör. Måttligt, måttligt, sa Lönnroth!

Non bloggam sed scholae discimus. (Seneca)