«

»

jul 17

Möten, virus och mänskor, del 1207

Busshållplatser, ja.

Stundom häpnar jag över den djupa insikt som kommer till uttryck i sådana till synes enkla detaljer som planeringen och placeringen av dessa.

Ta nu hållplatsen vid motorvägens början i Helsingfors!

Den är försedd med genomskinliga rutor av plexiglas, för att en sittande åldring lätt skall kunna varsebli ankommande bussar.

Där han sitter med värkande knän och fötter kan det emellertid hända att han i sitt stilla sinne förargas över att samma gatuavdelning därefter placerat en stor avfallsbehållare på murat fundament så att den helt skymmer utsikten.

En planeringsmiss?

Ingalunda. Gatuavdelningen känner stadens invånare. Inom kort kommer plexiglaset ändå att krossas och vandaliseras av ungdomar, bänken att solkas och sönderbrytas.

Våra ingenjörer beaktade allt detta i förväg. (Om det nu inte skedde med hjälp av artificiell intelligens.)