«

»

maj 30

Möten, virus och mänskor, del 1177

Som ett led i vårt fortgående kvalitetsarbete har vi bett en oberoende konsult, ProKonsul Ab, faktagranska inlägg nr. 1157 (den 10 maj). Rapporten lyder som följer:

– – –

Bensin från nämnda Sagutank har abstraherats från ett av skribentens bilvrak, analyserats och provåkts. Det visade sig vara äkta ryskt 95-oktanigt drivmedel från Kamtjatka. En av våra medarbetare injicerade en liter av nämnda bensin för att åka sträckan Bemböle – Brahestad tur och retur och utröna sanningshalten i påståendena om dess dryghet. (Han åkte inte genaste vägen utan tog landsväg 1058 mellan St Karins och Påmark.)

Experimentet måste avbrytas då vår försöksperson på återvägen överraskande ringde ProKonsul och meddelade om sitt avsked med omedelbar verkan. Han startade i stället en enmans taxifirma.

Gällande de strejkande tågen vid den bevakade järnvägsövergången har vi granskat kommunala beslutsprotkoll i nämnda ärende. Det visar sig att stadsfullmäktige i Kaskö och kommunalfullmäktige i Närpes tillsatt en gemensam arbetsgrupp som inte lyckats nå enighet i frågan om hur bron över sundet mellan nämnda orter behövde förstärkas pga den ökade belastning de stillastående lokomotiven åstadkom. Efter två år av förhandlingar och ständigt ökade risker för den lokala sjöfarten tog därför Statens järnvägar över fallet och lät frakta bort lokomotiven. ProKonsul har också inspekterat tågen på bansträckan Toijala – Tavastehus och funnit att de fungerar felfritt. Vår medarbetare har åkt sträckan fyrtiofyra gånger fram och åter utan incidenter.

Den långa mannens med beklädnadsaffären dödsattest har granskats med mikroskop och genomlysning. Dödsorsaken är entydigt förkylning och den behandlande läkaren har tillfogat att mannens längd inte kunnat uppskattas pga att tillgängliga mätinstrument omfattade endast 2,5 m (2500 mm). Det rivna taket avbildas i Kaskö – Närpes – Övermark tidning nr. 108 s.å.

Vi kan därför intyga att även detta inlägg håller samma höga klass och standard som alla de andra Nitram offentliggör.

Härstädes, 29 maj 2023

In fidem & Co., VD, fil.mag., V.I.P., m.m.