«

»

maj 26

Möten, virus och mänskor, del 1173

Ur granntrappan lösgjorde sig två rökande zigenerskor. Deras bil stod parkerad på gångvägen.

Den var dold av ett buskage men jag antog att det var en svenskregistrerad Volvo. Min gissning visade sig riktig.

Det finns saker som är bestående i denna föränderliga värld. Huru gärna hade jag icke liftat med dessa två och följt med dem till Tipperary, Eldorado, Kaskö – vart som helst!

Mustalaiseks olen synynyt. Men utan vingar som jag är så får jag stanna här. Blott tanken som är snabb och fri kan stundom vara där.

Men zigenarrna förtäljer att de överger Sverige nu, för gängvåldets skull. Och FAZ berättar att Sverige har den värsta gängkriminaliteten av alla Europas länder.

Förr var folk snälla i Sverige. Sedan kom finländarna, sedan andra invandrare.

Detta duger dock inte som förevändning för att stänga gränserna. Folkens nöd ökar och de bör därför tvärtom öppnas.

Ack.

Volvon startar, och far.