«

»

apr 26

Möten, virus och mänskor, del 1143

ATT AVSLUTA ETT KAPITEL

Hur låter det som rubrik? Litet för trivialt, kanske. Vi prövar med

ATT STÄNGA DÖRREN

Det kanske är lika trivialt och dessutom inte lika betecknande. Jag väljer

JAG GÅR MOT DÖDEN VAR JAG GÅR

Den tar jag! De två första rubrikerna är så definitiva, slutgiltiga, pessimistiska. Men denna ingjuter trygghet och lugn.

När man avslutar en verksamhet, något man hållit på med sedan tjugofem års ålder, är det ju värt att berätta om, eller hur?

Och anar icke stunden”.