«

»

apr 10

Möten, virus och mänskor, del 1132

Efter ett månadslångt intensivt studium av diverse författare samt medverkan i en s.k. zoomkurs i Miljöfilosofins ontologiska grundval (10 p) vid Umeå Universitet finner jag mig föranlåten att avge följande utlåtande:

Hoajajajaj buff.

På dessa djuptänkta ord, som Margit Holmberg lagt i Trollmors mun, låter sig osökt tillämpas J G Fichtes ord i Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre: ”Das Ich setzt sich selbst, und es ist, vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst; und umgekehrt: Das Ich ist, und es setzt sein Seyn, vermöge seines bloßen Seyns. Das Ich setzt sich selbst, und es ist, vermöge dieses bloßen Setzens durch sich selbst; und umgekehrt: Das Ich ist, und es setzt sein Seyn, vermöge seines bloßen Seyns.”

Håhåjajaja bluff, bluff!

Köp den blindes sång. Blod på min födelsedag! Det skall vara punsch i en riktig runebergstårta.

Det finns tre slags mänskor: de som kan räkna och de som inte kan det.

Låt det rinna en stund, så blir det kallt!