«

»

mar 21

Möten och mänskor, del 232

Denna morgon mötte jag en dam med hund.

Annars var ingen mänska i rörelse tidigt på morgonen och av tekniskt-logistiska skäl är min nätförbindelse dessutom bruten ett okänt antal dagar framöver.

Feel the force of majeure.

Också biblioteken är stängda.