«

»

feb 24

Möten och mänskor, del 206

Nu har hon stått på samma fötter i femtio år och skulle gärna överlämna barberandet åt en yngre.

Man kunde tänka att det är en inskränkt världsbild som utformas när man cirklat runt klippstolen i ett halvsekel, de senaste åren utan kollegor vid sin sida. Men nej, hon är inte bara en levande upplaga av kvarterets Vem och vad utan hon känner också till min uppväxtort.

Ändå har hon aldrig varit där! Hon nämner ortens huvudnäringar, hon känner till dess geografi, befolkningsstruktur och språkförhållanden, hon bedömer sakkunnigt regionens framtidsutsikter. Hon har ingen explicit källa till denna kunskap utan det mesta härrör från samtal med kunder och från radion.

Nietzsche misstrodde all den kunskap man tillägnar sig utan resor och vandringar. Han var som bekant rätt vildvuxen, illa klippt och även i övrigt mindre att rekommendera än denna vidsynta hederskvinna.