«

»

jul 25

Möten, virus och mänskor, del 347

Det finns en sjö, där står en påklädd kvinna med professionell uppsyn och betraktar de badande.

Hon sätter på sig en ansiktsmask. Varför gör hon på detta viset? undrar en svärm av barn som genast skockas omkring henne.

Svaret närmar sig med tunga steg ur skogen. Han går med rollator men han har det ändå bättre ställt än mannen i Betesda hade det först, han ledsagas av två till bryggan och ner i vattnet.

Här är han inte längre en rörelsehindrad invalid. Vattnet bär. Till sist hjälps han dock åter upp på jordens tunga yta.

En inverterad predikan om himlen.