«

»

sep 14

Möten, virus och mänskor, del 677

Nu begriper jag.

De kom från olika håll. Det var ett stort uppbåd av fartyg, eller vad man nu skall kalla dem, vid stranden – optimistjollar. Det var senaste veckoslut och morgonen var varm och vacker. Det fanns bara ett problem, det rådde ingen vind.

I bleken bogserades rader av jollar med motorbåt. Ingen kunde röra sig för egen vind.

Barnen, och deras föräldrar, och far- och morföräldrar, och hundar, höll dock modet uppe. I morgon, sade de. I morgon seglar vi igen. De drack glass och lemonad och kaffe och fotograferade varandra. En av hundarna hette Jerry och den fick ett fat med vatten.

Sedan åkte de hem till sitt eller övernattade någonstans. På söndagen kom de igen. Men vinden kom inte och det blev ingen regatta detta veckoslut.

Nästa år, sade de. Nästa år kommer vi igen!

Begriper vad då? Ja, inte visste jag förut varifrån båten fått sitt namn.