«

»

mar 31

Möten, virus och mänskor, del 527

En liten incident kan förändra allt.

I detta fall en invandrare, som bekymrat kommer med ett papper i handen. Det har nått honom med posten och det förefaller att vara en sträng myndighetsukas.

I detta dokument befalls mottagaren att under en preciserad tidrymd infinna sig på en bestämd plats. Dokumentet medger inga undantag och det är undertecknat av en avsändare som förefaller synnerligen auktoritativ: en ***central i en sydfinländsk region.

-Vad är det fråga om? Hur skall jag ta mig dit? Vad händer om jag inte infinner mig?

I detta fall kan jag lugna honom. Papperet är en reklamlapp och ”myndigheten” en butikskedja. Tillfället är en vanlig realisationsförsäljning.

Men nu ser jag för första gången hur imperativa reklamskyltarna omkring mig är. Och vad skulle hända om jag lydde deras påbud?

Jag diskuterar detta med min passagerare. ”Hämta din bil till oss!” säger den första reklamen vi ser – ingenting annat. Vad skulle hända om jag svängde av vägen och in på firmans gårdsplan och sade: ”Ja, här är den nu!” Man skulle undra vad jag ville i stället för att tacksamt notera att jag bara följt deras offentliga uppmaning. Ändå är det rimligtvis de som borde tala om varför jag skulle infinna mig…

Den andra går ännu längre. Den försäkrar att man måste (!) handla mat för veckoslutet hos X.

Den tredje går så långt att den anspelar på ett förståndshandikapp hos läsaren om denne inte utnyttjar Y:s erbjudanden. Den fjärde åter uppmanar oss att genast infinna oss hos Z, osv, osv.

Ja, just ”förändra allt”. En invandrare måste framför allt lära sig vad han inte behöver göra och den som betvivlar det måste försöka läsa reklamen på samma sätt.