«

»

jan 22

Möten, virus och mänskor, del 468

”Vildvinet fläktar svagt kring verandan…” – ja, vildvin, det fanns det på verandan.

”Drömlikt i lindalléer rulla
barndomens droskor — som hölle de andan,
åren, de glidande, hemlighetsfulla…”.

Droskor? Nej, det är tåg vi talar om nu. Tågvagnar.

De flesta cyklade till skolan. Och vid II övergången stod det ofta tåg i vägen. Det innebar ibland försening till morgonsamlingen, det gjorde inte så mycket och då fanns det ju alibi. Men ibland också försening till viktigare ting…

…och vad är då mera irriterande än dessa stillastående eller sakta, sakta rullande, hemlighetsfulla vagnar. De hade en numrering, den började från 2000.

2001 – kanske detta var den sista? Kanske hon som hatar besinnar sig?

2002. 2003. 2004.

Hur många är de egentligen?

2005. 2006. 2007.

Nu står jag inte ut längre…

2008. 2009. 2010. 2011. 2012…

(Diktraderna ur Johannes Edfelt: Syrinx)