«

»

nov 07

Möten, virus och mänskor, del 441

-Vi tänker på dig!

Det är den blygare versionen, det betyder uttolkat: jag ber för dig.

Därför är det sällsamt att av två skilda mänskor verkligen få höra orden ”jag – ber – för – dig”. Inte bara denna pliktskyldiga välsignelsesuck i förbifarten, utan en dagligt formulerad önskan inför vår himmelska Far att hon som hatar måtte få ett nytt hjärta.

Många mänskor ber ofta, flera än de som säger sig tro ”som kyrkan lär”. Men vad är det då de tror? De tror att deras böner blir hörda och stundom besvarade.

Så är vi minst tre som dagligen träder fram inför tronen med denna övertygelse inför den Allsmäktige: också hon som svek kan vakna till ånger och nytt liv.