«

»

okt 24

Möten, virus och mänskor, del 427

Två cyklister, ett löv och jag.

Hade där funnits en kinesisk poet i närheten, hade han kunnat fånga det med fina penseldrag.

Som ett blad faller ner,
virvlar runt och beger
sig till vila bland stoft och strå
– så önskade Birger Sjöberg erfara Bleka Dödens minut.

Vi möts vid en skyddsväg. Och lövet, det är ett stort blad som virvlar runt och inte beger sig till vila. Ett osett vindkast lyfter det uppåt och det drar till sig tre tysta blickar.

-Det är höst, tänker tre. Ingen säger något.

Jacob Tegengren var inte kines men han ställde frågan i en psalm: vad är livet? Jo, ”en hastigt flyktad dröm, en rök som skingras och för vinden svinner, ett vilset löv på tidens snabba ström — ”.

Lövet höjs och sänks av den osynliga vinden. Så passerar långtradaren och vi fortsätter åt skilda håll.