«

»

okt 01

Möten, virus och mänskor, del 415

Det är fem år sedan bloggen började. Det var en illvillig provokation som gav upphovet till den.

Det var Korsspindeln som både öppet och i hemlighet uppsökte orten. Det gjorde hon i avsikten att störa och pina, något hon också lyckades med – då.

Men vad våldet kan skapa är vanskligt och kort, säger den svenska nationalskalden. Hennes provokation ledde till att många engagerades i kampen mot våldet, mot de grymheter hon bedrev.

En av dessa våldets motkrafter är J. Han har under detta halva decennium på avstånd följt och förundrat sig över Korsspindelns verksamhet.

Mycket betyder en enda mänskas medkänsla och sympati. Och, hur det råkar sig, i morgon tas – kanske – ett avgörande steg i kampen. Kommer det i tid? Ja, det är bara våldet som alltid utövas i otid. Det har ingen framtid.