«

»

jul 23

Möten, virus och mänskor, del 1213

Rekordstor pott i Lotto! skriker affischerna.

Tydligen lockar de folk. Logiskt sett tror jag inte någon blir mera lycklig av tio miljoner än av en, risken är att det snarare går tvärtom. Därför skulle jag för min del lotta när potten är mindre. Färre mänskor om budet gör också mina chanser större då.

Men ryssen har inte tid med logiska överväganden. Han kommer där med sina barn och ser vid kassan färdigt ifyllda kuponger, han tar en som kostar 3 euro och lägger den på bandet.

Kassagossen slår in hans övriga varor men inte lottokupongen. Ryssen höjer på ögonbrynen.

– Kard, säger kassagossen.

Ryssen förstår ingenting. Han tittar på båda sidor av kupongen, försöker fatta.

– Juu niid kard, säger kassagossen. (Han verkar smått motvillig.)

Ryssen fattar fortfarande ingenting. De har inget gemensamt språk och kassagossen verkar inte vara på hjälpsamt humör.

Till sist lämnar ryssen bort lottolappen, betalar resten och drar sin väg.

Men inte bara han fattar nichivo. Jo, jag vet på något plan, att man numera fordrar identifikation – och därmed ett slags registrering – för tips och spel.

Men att fatta det, nej, det gör jag inte! Lika litet som sunda ryssar. Kunde jag, emigrerade jag österut.