«

»

jun 13

Möten, virus och mänskor, del 1190

Det är horribelt!

Ännu horriblare är att jag inte sett att någon skulle ha protesterat i offentligheten. Företeelsen pågår ostörd och obehindrad.

Det var högtalaren i lokaltåget som klart och tydligt hördes förkunna för alla passagerare: ”Vissa spår vid Dickursby station är stängda efter kl. 18 på kvällen pga barnarbeten.”

Inte nog med detta utnyttjande av barnarbetskraft, det sker därtill på kvällstid, när de små borde göra sina läxor eller förlusta sig med lek och kamratlig samvaro.

Men vem reagerar längre på dessa uppenbara brott mot barnens mänskliga rättigheter, eller andras?

Jag har också sett att i våra dagar slavofiler kan verka öppet och tom. ha särskilda sammanslutningar för att främja sin inhumana verksamhet. Ingen, ingen reagerar!