«

»

jun 07

Möten, virus och mänskor, del 1185

Gökarna debuterade alla den 4 juni.

Det var norrgök först, det är sorg.

Det blev västergök och sedan östergök innan 4 vart 5. Men ingen södergök, för döden. Den göken tror jag höll näbben med avsikt!

Samma dag debuterade en mygga. Men de galna gökarna ropade högre. Jag steg in i skogens tempelsal.

Ett virr- av stigar ledde varr bland barr. Och det blir bär i år, det blir mängder av bär. Men någon mänska såg jag inte.

Längs stigen steg jag turvis med varannan fot till centrum omsider. Där satt en gammal man till. (Utanför butiken.)

Han sade att det blir mycket bär i år. Han undrade om jag hade svenska som modersmål och detta bejakade jag.

Var han bror till professor Higgins (1155, den 8 maj)? Kanske det, ja. Han hade varit krigsbarn i Göterborg och förutom den underbara gåvan att kunna lyssna sig till interlokutörens modersmål bekände sig också han, finsk, bäst trivas bland svenskspråkiga.

Han hade varit i bokbranschen men nu var han gammal och satt mest hemma och tryckte.

Sedan gick han. Senare, jag.