«

»

maj 28

Möten, virus och mänskor, del 1175

Situationen var hotfull, skulle det heta i ett reportage. Men jag är gammal och det är därför ganska likgiltigt hur det går mig i det jordiska.

De som omringade mig var långa, unga män i fotsida och enfärgade kjolar. Deras ledare gick med Koranen i handen. De antastade också en kristen sånggrupp som uppträdde i andra änden av det lilla torget.

Den unge mannen lät mig aldrig tala till punkt. Och när jag nämnde Muhammeds nioåriga hustru och den benämning man på grund av henne ger Profeten i vissa invandrarfientliga sammanhang, blev han ytterligare upprörd.

Han och hans följe hatar ”av hjärtat” var och en som hädar Mohammed! Och det skall jag veta, att muslimerna ständigt blir flera i Finland!

Om jag kommer åter till denna förort, det var andemeningen i hans inte särskilt väl dolda hotelse, går jag därför inte säker.

Men det har jag å andra sidan aldrig gjort. Jag vandrade vidare men jag tror nog att jag återkommer. Om jag orkar. Där fanns så mycket konstigt folk att glo på.