«

»

nov 25

2002 Wolfgang Hilbig

Också Hilbig är född och uppvuxen i knappa förhållanden i DDR. 1985 fick han resa till Västtyskland och råkade in i en skrivkris med alkoholismen som följeslagare.

Om detta har han berättat i en bok från år 2000, Das Provisorium.

Det är utan tvivel lättare att skriva om helvetet än om himlen och kanske även lättare att skriva i fångenskap än i frihet. Men med fångenskap menar jag då ett liv under ondskans färla, sådant det blir när hatet färgar livet och varje dag gör sig påmint.

(Det är i dagarna tjugo år sedan den mened uttalades, den som inledde det helvete jag syftar på.)

Men att finna många ord är inte detsamma som att finna de rätta orden. Tvärtom är det sunda talet oftast fattigt och torftigt och lämnar den största delen av tankeinnehållet till lyssnarens egen förmåga att förstå. Om… om ändå…