«

»

jan 20

2001 Peter Carey: True History of the Kelly Gang

Ned Kellys gäng var ett kriminellt band som härjade i Australien på 1800-talet, berömt bl.a. för sina storvulna illdåd och ledarens hemmagjorda rustning. Hans barndom var svår, han terroriserades också av myndigheterna och han avrättades genom hängning.

Ett tacksamt ämne för skönlitteratur – samt film och musik – som också kan utnyttja autentiska dokument. Peter Careys fiktion är att Ned Kelly själv författat texten, vilket han inte gjort – däremot finns det kortare bevarade texter i vilka han velat rättfärdiga sina gärningar.

Den sanna historien är därför inte en sann historia. Men kanske kunde det ha tett sig så för Ned Kelly. Inte ens Korsspindeln kan leva med medvetandet om sin råa ondska, hon slätar över och förnekar för att härda ut.