«

»

Jan 27

Nåden och centrifugalkraften

”Jag torgför ej mitt hjärtas lust och kval / att skrynklas ned af obekanta händer” skrev Carl Snoilsky.

 

Knappast hade heller Henri-Frédéric Amiel skrivit en blogg. En tid var denna schweiziska författarfilosofs postumt publicerade dagbok vida känd men numera hör man sällan hans namn nämnas.

 

Fragments d’un journal intime är en lågmäld, melankolisk självrannsakan som sträcker sig över decennier. (På svenska fick den en kongenial tolkning av Klara Johanson, Sveriges Anna-Maria Tallgren.)

 

Amiel utgav också några diktsamlingar under sin livstid. Han skrev bl.a. om en obesmittad skrypelse:

 

Le plaisir le plus pur

 

Heureux qui sans effort admire !

Cœur humble à la fois et joyeux,

Soupirant sans être envieux,

Il est joyeux quoiqu’il soupire ;

Divin plaisir que d’admirer,

Plus doux que l’orgueil de la vie,

Plus pur aussi de toute lie,

Car c’est aimer sans désirer.

 

I denna strävan efter enkel renhet syns han besläktad med Juhani Siljo (se 20 december). Men Amiels självuppgörelse är tyngre och mera sorgsen.

 

Vad fattas? Den tillräknade, främmande rättfärdigheten: Jesu ställföreträdande lidande.

 

Amiel cirklar som en brottsling kring sitt eget jag, inkrökt i sig själv med en luthersk term – incurvatus in se. Nådens centrifugalkraft kastar inte ut honom ur hans fängelse.

 

Inte heller denna bloggs första orsak känner förlåtelsen, bekännelsen och ångern. Det är alltid förödande i mänskors liv. Fröding skriver om Maskin i olag:

 

Vår vilja den är centrum,

vår lust periferin:

”Gå runtom, gå runtom

din axel, turbin!”

 

Vår vilja vill förlustas

och säger: ”Kära lust du,

kom låt oss dricka vin,

gå runtom, gå runtom

ditt centrum turbin!”

 

Först vill ej lusten dricka

och säger: ”I är för fin

att dricka med en tjänare

av ert förnäma vin!”

Men viljan säger: ”Runtom,

gå runtom turbin!”

 

Rätt ofta sedan viljan

och lusten sutto samman

och smorde sin maskin,

och viljan drack brorskål

med lusten i vin:

”Bror centrum, bror runtom,

bror axel, bror turbin!

Och snart begynte lusten

att tro sig vara centrum

och sade: ”Hopp, hej lustelig

gå runtom ditt svin!”

 

När viljan sade: ”Lust du,

nu stopp, ej mera vin!”

Då sade lusten: ”Vilja du,

håll käft, jag är centrum

och du periferin,

gå sentrum, du runtom,

du rundtrum, du centrom,

gå centrum, turbin!”

Med brak flög i styckjom

var del av maskin.