«

»

sep 16

Möten, virus och mänskor, del 679

Det kom ett fromt brev med en fråga: hur finna sin plats i den vida världen?

Det vet jag naturligtvis inte och jag svarar därför med stor säkerhet.

Det finns ingen plats för dig! Den position du intar bestäms nämligen av de som finns omkring dig.

Ty tron, som Luther skriver, är en förunderlig sak: ”Ja, tron är ett levande, ivrigt, verksamt, mäktigt ting, så att det är omöjligt, att den inte oavlåtligt skulle verka vad som är gott. Den frågar inte heller, om man skall göra goda gärningar, utan innan man frågar har den gjort dem och är alltid sysselsatt med det.”

Bästa Kajsa, detta kommer du aldrig att klara och du behöver därför inte heller grubbla över det. Allt är nåd och allt är förlåtet men hur mår din granne?

Lycka till!