«

»

mar 26

Möten, virus och mänskor, del 522

En buse undrade om jag tar lätt på detta med viruset.

Själv iakttar han alla möjliga restriktioner och rekommendationer, det har också att göra med hans ansvar för dem han uppträder inför i huvudstaden.

-Nej, det gör jag inte, sade jag.

Men det är viktigt att det finns många, en tillräcklig mängd och kritisk massa som inte slaviskt följer varje vink von oben. Man behöver inte samlas till demonstrationer eller demonstrativt andas och hosta på andra och varandra. Man kan bara hålla sig borta från butiker och slika ställen där mask är påbjuden.

Det är inte bara den fysiska hälsan som är i fara. Vi går mot framtidssamhället vare sig vi vill det eller inte och allt tyder på att det kommer att vara ett samhälle där mänskors möten blir eftersatta och nya och oanade sätt att övervaka och kontrollera ständigt tas i bruk.

Riv av dig masken och medge att det känns skönt!

Det medgav också S. villigt och gärna fast han är ivrigare än jag.