«

»

mar 14

Möten, virus och mänskor, del 510

En ny påminnelse om vår dödlighet…

Så kunde jag ibland få kungöra från predikstolen. Och sedan namnet, åldern: antalet år, månader och dagar.

I november skrev jag om hur denna påminnelse kom en morgon för egen del. Och flera kommer, allt oftare nu. Tanken på döden är naturligtvis en tanke på befrielse från Korsspindelns skräckvälde men också sorg och ångest för barnens skull.

Man kan på ett abstrakt plan och filosofiskt grubbla över ondskans väsen. När man möter den konkret, måste man möta den med dess motsats, med tro, hopp och kärlek.

Det finns ännu tid för omvändelse, men hur länge?