«

»

mar 08

Möten, virus och mänskor, del 504

Ett samtal som ett schackspel. Igår.

När båda parter är angelägna om att få information men å andra sidan är tvungna att dölja väsentliga fakta. Det stod redan i början uppenbart att det inte gick att komma någon vart med den traditionella spanska öppningen.

Ett bondeoffer var det som äntligen gav liv åt spelet. Men eftersom jag av sagda skäl inte kunde bygga upp mittpartiet på ett någorlunda säkert sätt, gick jag i ett tidigt skede in för remi. Och jag såg att hon också accepterade en sådan utgång, och samtalet avslutades i ömsesidig belåtenhet.

Om maskiner kan spela schack? Visst. Men kan de lära sig att samtala och utvinna information?

På den tiden när jag ofta spelade schack med Juhani – han vann för det mesta – gav mig spelet för det mesta en migränartad huvudvärk efteråt.

Inte heller det får en dator. Men vilka egenskaper gör en schackspelare av världsklass? Ingen som vet. Inte ens intelligens i IQ-mening krävs.

Bobby Fischer var sär men det enda speciella hos Magnus Carlsen är att han är norrman.