«

»

feb 28

Möten, virus och mänskor, del 496

-Du som är kommunist, sade hon i sakligt konstaterande ton.

-Va! sade jag.

-Ja, i alla fall långt vänsterut, sade hon.

”Har det dithän nu verkligen gått?” heter det i en mycket gammal schlager. Mitt renommé har jag tydligen fått därför att jag i vissa sammanhang uttalat mig för och även i handling verkat för mindre bemedlades sak. Men att detta skulle betyda att jag omfattar en ateistisk ideologi eller åtminstone skulle önska se ett socialistiskt samhälle förverkligat – dit är vägen lång. Mycket lång. Alltför lång.

I själva verket berättar ovanstående dams omdöme mera om henne själv än om mig. Det finns många olika slag av höger, det finns traditionshöger och det finns pengahöger och det finns blandningar av dessa, några med fascistisk eller nationalistisk krydda därtill.

Frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring. Den trivs varken till höger eller till vänster. Men friheten kan berövas oss på många olika sätt. Jakob säger: ”Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen och någon av er säger till dem: ’Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta’, men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det?” (2:15-16)