«

»

feb 24

Möten, virus och mänskor, del 492

Om diskens psykologi hade ju Erving Goffman m.fl. en del att förtälja oss. Den osynliga linje som skiljer butikens främre och bakre regioner åt, överträder ingen – åtminstone inte och särskilt inte i föregående, gårdagens fall.

Vi hyser alla en instinktiv respekt för detta streck. På samma sätt finns en cirkel dragen kring vår person, så att den som inlåter sig i samtal förstår att hålla sig på ett bestämt avstånd. Hur kommer pandemin att inverka på detta? Kanske sker en allmän likriktning inom EU med ett nytt socialt betingat avstånd, när och om den upphör.

Hon som ilade iväg med snabba och förskräckta steg som svar på min enkla hälsning, kan jag förstå. Ängslig av naturen har hon säkert följt alla rekommendationer som om de var påbud. Men affärerna rekommenderar mängder av produkter och jag har inte sett skäl att särskilt iaktta just denna rekommendation – deras maskönskan.

Länge leve därför de små förfallna kvartersbutikerna med ett förfallet klientel i förfallna förorter! Där man ännu fritt får andas ävensom med grevar och friherrar blandas utan att någon ser något särskilt i de’.