«

»

feb 18

Möten, virus och mänskor, del 486

Han brukar inte kraftuttryck (så kallar man ju dessa uttryck för svaghet) men jag hörde dunsen och han tystnade.

Han stod på en trottoar i Helsingfors och talade i telefon med mig när is och snö från höghusets tak landade på hans bil.

Att oväntade och osannolika ting inträffar är en av de få säkra saker vi vet om framtiden. Nästan lika säkert är att vi – mänskligheten, nationen, regeringen, du och jag – garderar oss för fel saker. Leoparderna passerar inte förstäderna.

Vad som helst kan hända, det är evangelium. Hon som hatar kan få ett nytt hjärta! Dessa långa år av ångest, av sorg och saknad efter förlorade barn kan verkligen ta slut! Nu!