«

»

dec 09

Möten, virus och mänskor, del 453

Runtom i världen välter man förhatliga stoder och minnesmärken.

Det sker i protest mot att man med dessa hugfäst minnet av förtryckare av olika slag. (Fast i Sverige var det en fotbollsspelare som höll på fel lag.)

I vårt land har man varit återhållsammare men jag skulle nog rösta ”ja” om man t.ex. ville flytta Mannerheim till en mera undanskymd plats.

Alltnog, i den lilla lokala mataffären skedde en olycka. En ung dam med en barnvagn råkade i den trånga utgången välta stativet med desinficeringsvätska. Behållaren var av porslin eller liknande och den sprack i många små skärvor, litet vätska rann också ut. Golvet blev mycket rent.

Jag plockade tjänstvilligt upp alla skärvorna. Så välte vi dock en förhatlig stod också här, i det lilla formatet. En liten demonstration, avpassad för enkla förhållanden och enkla vardagskänslor…

Hon som orsakade fallet tackade mig hjärtligt och log så innerligt gott och vänligt mot mig. Tror jag, hon bar mask.