«

»

okt 27

Möten, virus och mänskor, del 430

Men det är inte det som det handlar om.

Sjöbottnen var stenig och eländig men när jag kom upp ur vattnet och vandrade upp till huvudbyggnaden, fanns där en kvinna i kansliet som såg mig komma.

När jag nämnde simturen, började hon huttra så att hon måste ta på sig en tröja.

Där var varmt inomhus – det var ett lägerområde som jag besökte bara av nyfikenhet – och det som det handlar om är hennes förmåga till inlevelse.

Jag tänkte på Korsspindeln som i årtionden kunnat motstå alla mänskans naturliga böjelser för inlevelse och medlidande. Hur tom och urholkad invärtes.