«

»

nov 02

Möten, virus och mänskor, del 436

Fyra stolar i skogen! De står där rätt prydligt, det liknar en halvcirkel, stolar i ljust trä – det verkar inte som om de kasserats.

Det är söndag och glåmigt väder. Inte många mänskor rör sig här, på avstånd ser jag en kvinna stå och betrakta fenomenet. Fyra stolar i skogen…

Stulna? Nej. Ett skämt? För vem? Ett upptåg… varför då här, där ingen ser det.

Mänskan är alltid benägen att tillskriva olika företeelser en logisk förklaring, den enklaste möjliga. Därför utgår jag från det som förefaller uppenbart: här har fyra älgar suttit i natt och musicerat.

Men frågan som verkligen ger mig huvudbry är denna: vad är det de spelade?

Jag tror – men det är bara en gissning – att det var Wilhelm Stenhammars Stråkkvartett nr 4 i a-moll (op. 25). I scherzots allegro tycker jag mig höra dem snabbt rada ut stolarna bland träden, måna om att inte bli iakttagna av mänskor.