«

»

okt 09

Möten, virus och mänskor, del 420

-Dessa hemsökelser som komma över oss äro straffdomar! sade mannen bestämt och satte ned kaffekoppen.

Sade han faktiskt så, ordagrant? Ja, fast på finska och jag har översatt det.

Det var på cafét alldeles här i närheten, det var tidigt på morgonen och det var redan öppet fast det ännu inte öppnat. Innehaverskan är nämligen varje morgon före sin tid även om hon annars är konservativ.

-Pytt heller! utbrast hon (fast på finska). Det är regeringen som hittar på allt möjligt för att göra livet surt för oss.

Jag intog en förmedlande ståndpunkt (läs: teg).

Man har stängt konspirationsteoretikernas tillhåll i de s.k. sociala medierna. (Jag tror nog jag anar vem som egentligen står bakom denna åtgärd…). Men ute i det fria lever de (konspirationskonspiratörerna) och har hälsan.

Det är sunt att söka förklaringar på det oförklarliga som sker. En arbetshypotes för vardagligt bruk är bättre än tobak för lungorna och hjärtat.

Annorlunda är det för en bloggskribent som söker ett svar på gåtan som ej sig låter / lösas och kommer så åter: Var är de? Varför? När får jag se dem alla?