«

»

sep 10

Möten, virus och mänskor, del 394

Hon har ett livligt och medryckande sätt att diskutera, vilket i någon mån förtog den tilltagande kvällskylan.

Ty vi trampade trista gator och vi samtalade länge. I dessa tider har allt flera diskussioner av omständigheternas tvång förts utomhus och även nu var några inomhustillhåll i vår väg stängda av olika virusrelaterade skäl.

Hon hade läst en artikel på radions hemsida om olika modi gällande barns födelse. Det gällde ett program som igen ville ”krossa en myt” – en populär slogan nuförtiden. Myten ifråga var denna gång en mors rätt att ångra barn hon inte ”skaffat” men inte de barn hon redan fött.

Bör hon få ångra också de hon fött?

Vi var överens om att det faktum att frågan över huvud ställdes visade radioredaktionens självupptagna syn på världen och mänskorna däri. På finska används ofta termen att ’tillverka’ barn, den mindre råa är att ’skaffa’ dem och den bibliska är naturligtvis att barnen är något man får, en Guds gåva är de enligt Skriften.

Je ne regrette rien! Det skall ni veta, varenda en av er! Även om en ond makt skilt oss åt.

Den livliga tyckte lika om sina.