«

»

sep 09

Möten, virus och mänskor, del 393

NHN-(XX) kör av och an framför min bil där jag sitter och väntar.

Han är medveten om min existens men fäster sig inte vid den. Det vill säga att han inte är rädd för att någon skall ingripa eller anmäla hans verksamhet för ordningsmakten. Och han ser verkligen både ung och oskyldig ut under hjälmen.

Vad är det han gör? Han åker omkring i trafiken på bakhjulet, på det sätt som många unga pojkar har för sed nuförtiden. Och vägbiten framför mig använder han till att öva in särskilda tricks.

Till dem hör att sladda omkring och åstadkomma fula spår i den välhållna kommunala gräsmattan. Fullt medvetet men han ser verkligen ut som om han inte var tillräknelig… han beter sig som om det var helt naturligt att han sätter medtrafikanter i fara och att han fördärvar planteringarna.

Han håller på en god stund, NH med siffrorna. Och om jag gav dem åt ordningsmakten?

Högst sannolikt lika meningslöst som hans nidingsdåd. Den ingriper inte.

Bara en timme tidigare blev jag omkörd av en moped på landsvägen. Fartbegränsningen var åttio och han måste ha hållit minst nittio. Högsta tillåtna hastighet för mopeder är fyrtiofem kilometer i timmen.

Och när jag själv var ung? Ja, om jag hade haft tillgång till en moped hade jag inte buskört öppet inför allas blickar och åtminstone fruktat polisen.

Det är denna skamlöshet som är ny.