«

»

maj 05

Möten, virus och mänskor, del 1152

Inlägg 1145, den 28 april, var inspirerat av Karl August Tavaststjernas poem.

Vän av återbruk finner jag det naturvänligt och allt det där att forma om gamla dikter. Allt för många alster slängs efter en eller två genomläsningar. Ändå har skalden gjort sig mycket möda med författandet.

Som Ferlin, till exempel. Han var mycket noga med manuskripten och inte en punkt fick vara på fel. ställe i korrekturet

Det råkade sig så att jag, på samma auktion där man återfann en bortglömd skrift av David Hume år 2006, ropade in Ferlins papperskorg och de senaste veckorna har jag tytt och skrivit ut några hans många utkast. Pga. aktuella händelser återger jag här ett som han kasserat; det är alltså första gången det publiceras. Det är inte så lyckat men i litteraturforskningens intresse må det ske:

Man borrar i huset. Det stör mig,
jag ropar: ”Stopp och belägg!”
Men ingen finns det som hör mig.
Min vägg är ju grannens vägg.