«

»

apr 22

Möten, virus och mänskor, del 1139

Igår vid 23-tiden vaknade jag plötsligt och anslöt mig till nynovismen.

Det var kaffe och läsningen av en doktorsavhandling i litteratur som tänt min håg. Den riktning som avhandlades ville införa något nytt i litteraturen men det är ju sedan länge ett föråldrat tänkande.

Det nya måste vara nyare än så. Splitternytt!

Nynovismen – vars programförklaring således delvis koncipierades före midnatt – vill åtminstone fram till lördag kväll slå en fyra, fem slag för rimmad vers. Sådan har inte goûterats på länge och är ny.

Manifestet, som kommer att undertecknas av så många som möjligt, lyder preliminärt:

Vårt manifest
är nyast och bäst
i litteraturen
och det visar ju re’n…

Bland mina läsare finns många rimkunniga personer och sådana med tillgång till rimlexika. Nynovismen menar att poesi och litteratur över huvud är ett lagarbete. Individualistisk estetik är föråldrad som

mitt kaffe. Sänd in förslag på fortsättningen, helst före lördag kväll.