«

»

apr 03

Möten, virus och mänskor, del 1125

Väderhäftiga rapporter från Nordamerika stöder de dystra förutsägelserna i boken jag fick av min äldsta son en gång. Den heter ”Oväder”, författaren är Mark Lynas, och underrubriken är ”Nyheter från en allt varmare värld”.

Det blir storm. I kapitlet Cyklonernas USA skriver han, för 18 år sedan, om hur dessa blir allt kraftigare och oftare förekommande. Och superstormarna världen runt blir allt flera när havsnivån stiger.

Denna blogg är alltid tillvänd men idag sätter jag till en pikant grön nyans. Det var rixdaxval och hur får vi slut på vansinnet? De gröna är för mjäkiga, de blå är galna och de röda är inte längre vad de aldrig har varit.

Ja, så inte genom något av de nuvarande riksdagspartierna i alla fall. Alla och envar behöver ta det lugnt, alla åtta miljarderna.

Sist och slutligen är 8 000 000 000 inte så mycket, dock en mera än 7 999 999 999.

Nej, det är nog första gången i mitt avlånga liv som jag låter bli att rösta. Det finns inte längre någon man med gott samvete kan skänka sin demokratiska favör.

Vore jag yngre, bleve jag klimatkletare. Vore jag äldre, skreve jag blogginlägg.