«

»

Nov 27

Möten och mänskor, del 091

Hon är liten och naggande effektiv. En öppen, barnhemsblå blick verkar omfatta allt och alla med både medkänsla och skärpa. Hon finns överallt och det är en beundransvärd ordning på icke-kommersen i hennes geschäft.

Det är nämligen ett icke-kommersiellt projekt i välgörenhet hon leder. Och hon tror på återfödsel eller reinkarnation.

På allra sistone har jag råkat i diskussion med ett antal reinkarnationister. Det är som om denna åsikt var allmänt utbredd och dyker upp över ytan när de privatreligiösa på ett eller annat sätt finner sig anmodade att ge uttryck för sin övertygelse.

När George Bush dy. var president, var det inte bara en journalist som hävdade att han trodde på reinkarnation. Orsaken var att kristna av hans riktning i USA kallar sig själva ”pånyttfödda kristna”. Och minst en journalist rättade sig felaktigt – hon skrev i sin korrigering att Bush tillhör de kristna som menar sig pånyttfödda.

Men det gör alla kristna. ”Ni måste födas på nytt”, sade Jesus, och den pånyttfödelse Han avsåg äger rum i dopet. Det har ingenting med själavandring att göra.

En ung dam jag talade med menade sig ha varit indian i ett tidigare liv och ett medelålders par hade någon gång bott i Frankrike före sin senaste födelse.

Det största problemet med dessa föreställningar är att de sätter nåden ur spel. Allt blir, på något sätt, en fråga om min förtjänst och min förträfflighet i återfödelsernas kretslopp. Det är ju det som avgör hur jag skall framleva min nästa existens.

Därför skulle det vara viktigt att vi lät oss själva och våra närmaste dö ordentligt och grundligt. Ingen kvarvarande substans irrar rolös omkring på jorden, inga materiella eller immateriella rester återstår kring vilka nya existenser kan formas. Eller av vilka fantasin kan skapa spöken och vålnader.

Det som lever vidare till domedag är följderna av våra gärningar och ogärningar. Jag skriver inte dessa blogginlägg med tanken att förtjäna varken det ena eller det andra, inte heller för att lägga krokben för någon varelses avancemang i återfödelsens inbillade kretslopp.

Jag skriver för att hon som hatar skulle förstå det onda hon gjort och ångra det. För att nåden skulle få välta alla våra pyramider över ända.