«

»

Nov 01

Möten och mänskor, del 078

Perceptionsagglutination kan vi kalla den, tendensen hos ting och företeelser att hopa sig i medvetandet sedan de en gång varseblivits. Någon talar engagerat om Guatemala och plötsligt vimlar världen av nyheter därifrån.

Mikes György, mera känd som George Mikes, var en ungersk-brittisk humoristisk författare (”How To Be an Alien” m.fl.) som i en av sina historier berättar om hur han plötsligt upptäckte att alla mänskor är ungrare. ”Everybody is Hungarian, and if he isn’t, then his father or his grandmother was.” Sådana insikter ges oss alltid en gång för alla (jag hävdar alltså perceptionsagglutinationsirreversibilitet).

Ungrare var antagligen också i någon mening Alois Alzheimer och James Parkinson, de som tillskrivs äran av att som de första ingående ha beskrivit de sjukdomar och syndrom som förknippats med deras namn. ”Han har Alzheimer, hon har Parkinson”.

Vid Alzheimer förtvinar cellerna och bildas plack i hjärnan. Parkinson kännetecknas bl.a. av stelhet och nedsatt ansiktsmimik. Stegen blir steckota.

Det var Parkinson som drabbat en av de litterärt mest bildade män jag mött, en stor humanist – i betydelsen insatt i de humanistiska vetenskaperna och konsterna. (Som idélära är humanismen förkastlig.) Han var väl medveten om och insatt i sin diagnos och han var förtrogen med tanken på döden. Medan tillvaron krympte vidtog han alla de anstalter han förmådde för de efterlevandes väl.

Alzheimer har däremot hos dem jag nu mött allt oftare på sistone medfört att mindre sympatiska personlighetsdrag får väldet. Minnesförlusten tycks medföra misstänksamhet och argsinthet. Mest tragiskt är att se dessa i inre kamp mot vad vi kallar det bättre jaget.

Så bryts vi då ner, blir gamla och invärtes även fula. Särskilt för Alzheimer betonas att förloppet inte går att hejda, sjukdomen är dödlig. Också känslan för språkets ortografi, stil och valörer försvinner när vi blir gamlare.

Livet självt är en dödlig åkomma. Och varje gång jag nu hör namnen nämnas, undrar jag också hur länge hon som hatar frivilligt skall påskynda tidens nedbrytande verksamhet. Det finns ju barn, det finns barnbarn!