«

»

Mar 01

Mindfulness för korsspindlar

Det finns många sätt att fly sig själv, sitt samvete och sin skuld.

Alkoholmissbruk är det kanske vanligaste sättet i vårt land.

Långt farligare för själens hälsa är mindfulness. Det är en modefluga som under en vilseledande benämning försöker smuggla in en främmande religion, zenbuddhismen, i statliga och kommunala sammanhang.

Varför är det så farligt?

När Korsspindeln övar mindfulness, är det meningen att hon skall stilla sitt upprörda sinne med att öva närvaro i nuet – här och nu.

Det betyder att hon medvetet uppmanas glömma det förflutna och avsäga sig sitt ansvar för framtiden. Det onda hon gjort skall inte försonas, utan förnekas. De onda följder hennes gärning kommer att ha, skall likaså täckas över och förnekas då hon koncentrerar sig på sin egen kropp och dess sunda reaktioner på illdådet.

Men det är knivhugget i ryggen hon skall känna från och med denna stund.

Endast förlåtelse och försoning kan ge frid, inte flykt…