«

»

Dec 17

2018 Anna Burns: Milkman

Bookerpriset är ett gammalt och ärevördigt litterärt pris, namnet syftar på familjen Booker. Det finns också de som tror att namnet Diktonius var en pseudonym.

Middle-sister, bokens berättare och huvdperson, har tre yngre ”wee sisters” som agerar kollektivt och nästan synkront. De är alla tre under tio och det faktum att de sysselsätter sig med djupsinniga spörsmål från olika vetenskapens fält, visar att boken inte är helt realistisk. (Hon har också äldre systrar och ett antal bröder.)

Eller så kunde man kalla den realistisk i övermått. Platsen där handlingen utspelas nämns aldrig vid namn men Anna Burns kommer från Irland, romanen utspelar sig på de delar av ön där de ”politiska problemen” i sista hand förklarar alla företeelser. Huvudpersonen är 18 år och det ryktas om ett förhållande mellan henne och den betydligt äldre Milkman. Det räcker för att hennes liv skall förvandlas på ett brutalt sätt, även om hon själv försöker undvika honom och gör allt för att inte synas, inte märkas.

Ryktas – för i denna miljö är det skvaller och rykten som bestämmer tillvaron. Middle-sister har för vana att läsa under sina vandringar, enbart litteratur som skrivits före det tjugonde seklet. Redan detta gör henne suspekt, inrangerar henne i gränszonen mellan de normala och de som befinner sig ”beyond-the-pale”.

Men denna politiska allegori är läsvärd. Den visar hur ondskan och hatet frodas i misstänksamhetens och skvallrets jordmån. Det är dock bara hundra år sedan broder stod mot broder i Finland.