«

»

jan 16

2016: Bob Dylan

To pretend – att låtsas, att förställa sig, att utge sig för att vara någon annan eller något annat än vad man är, det är ett centralt begrepp också i den mest kända sången av följande nobelpristagare i raden, Bob Dylan.

”Yes, how many times can a man turn his head / Pretending he just doesn’t see?”

Vad det betyder att svaret blåser med vinden, det ville Dylan själv inte precisera. Men han uttalade sig på följande sätt när Blowin’ in the Wind publicerades, han var då 21 år gammal: ”I still say that some of the biggest criminals are those that turn their heads away when they see wrong and know it’s wrong.”

Vad säger vinden? Kommer det en dag när hon inte längre drabbas av blindhet varje gång hon ser sig i den själsliga spegeln, eller av dövhet när hon hör offrens klagorop?

Ja, det kommer en dag när hennes våldsamhet upphör, den kommer med säkerhet. Men kommer insikten till henne före slutet?

En protestsångare motsätter sig inte ständigt, pro-testare betyder att vittna för något.

Vinden upphör inte att blåsa. Vi vet inte varifrån den kommer och vart den går men vi hör dess sus. Det har hänt förr att en fallen syndare kommit till tro.